Kategoria: Analiza stanu gospodarki odpadami

Ogłoszono przez Marcin Banach

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mrągowo za 2017 r.