Kategoria: Obwieszczenia celu publicznego

Ogłoszono przez Justyna Bahr

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa linii elektroenergetycznej kablowej - obręb geodezyjny Kosewo, gm. Mrągowo, znak: IPP.6733.7.2018

Załączniki: