Kategoria: sprawozdania opisowe

Ogłoszono przez Marcin Banach

Zarządzenie nr 369/18 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2017 r.

Załączniki: