Kategoria: Obwieszczenia celu publicznego

Ogłoszono przez Marcin Banach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - stacja bazowa telefonii komórkowej w m. Kosewo

Załączniki: