Wersja obowiązująca z dnia

Kontakt, telefony, poczta elektroniczna

Urząd Gminy Mrągowo
11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A
woj. warmińsko-mazurskie
tel./fax 89 741 29 24
NIP 742-10-13-765, REGON 000535563
godziny pracy: pn 800-1600, wt-pt 715-1515

 


Dodatkowe numery telefonów 89 741 29 32, 89 741 25 53, 89 741 24 72


WAŻNA INFORMACJA

Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Pozyskiwania Środków

Godziny urzędowania:

Poniedziałek - obsługa interesantów  800 - 1600
Wtorek i Środa - obsługa interesantów 715  - 1400
Wtorek i Środa
Czwartek i Piątek
- praca wewnętrzna
- praca wewnętrzna
1400  - 1515
715 - 1515

W godzinach pracy wewnętrznej wszelkie wnioski prosimy składać w sekretariacie
Urzędu Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A,  pokój nr 6.


Wójt Gminy Mrągowo Piotr Piercewicz

wojt@gminamragowo.pl tel. wew. 203

Zastępca Wó jta Gminy Mrągowo Adriana Rokosz

zastepcawojta@gminamragowo.pl tel. wew. 202 pok. nr 8

Skarbnik Gminy Mrągowo Dominika Beperszcz

skarbnik@gminamragowo.pl tel. wew. 211 pok. nr 14

Sekretarz Urzędu Gminy Mrągowo Anna Duda

sekretarz@gminamragowo.pl tel. wew. 219 pok. nr 12

 

Stanowiska, pracownicy, numery pokoi, telefony.

Referat Rolnictwa, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Komunalnej - RBK

stanowisko

pracownik

numer pokoju

telefon wewnętrzny

email

Kierownik Referatu RBK

Wojciech Trawiński

10

206

wojciech.trawinski@gminamragowo.pl

Stanowisko pracy ds.
kształtowania środowiska
i gospodarki wodnej

Magdalena Bierżyńska

9

205

magdalena.bierzynska@gminamragowo.pl

Stanowisko pracy ds. rolnych

Sylwia Celińska

9

204

sylwia.celinska@gminamragowo.pl

Stanowisko pracy ds. gospodarki mieszkaniowej

Wioleta Jarosz

9

204

wioleta.jarosz@gminamragowo.pl

Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami

Dorota Jadach

10

207

dorota.jadach@gminamragowo.pl

Stanowisko pracy ds. remontów I utrzymania dróg

Paweł Szczygłowski

10

206

pawel.szczyglowski@gminamragowo.pl

Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Joanna Gajo

9

205

joanna.gajo@gminamragowo.pl

Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Pozyskiwania Środków - IPP

stanowisko

pracownik

numer pokoju

telefon wewnętrzny

email

Kierownik Referatu IPP

Beata Mularczyk

2

215

beata.mularczyk@gminamragowo.pl

Stanowisko pracy ds. budownictwa i inwestycji

Anna Szawro

2

218

anna.szawro@gminamragowo.pl

Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego Malwina Weinerowska 2 216 malwina.weinerowska@gminamragowo.pl

Stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków

Zuzanna Zembik

poziom -1

217

zuzanna.zembik@gminamragowo.pl

Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego

Anna Dudziak

2

216

anna.dudziak@gminamragowo.pl

Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego

Krzysztof Janowiak

2

216

krzysztof.janowiak@gminamragowo.pl

Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego

Natalia Utnicka

2

216

natalia.utnicka@gminamragowo.pl

Referat Organizacyjno – Administracyjny - OA

stanowisko

pracownik

numer pokoju

telefon wewnętrzny

email

Kierownik Referatu OA

Małgorzata Machaj

4

222

malgorzata.machaj@gminamragowo.pl

Stanowisko pracy ds. obywatelskich i społecznych

Anna Piersa

11

208

anna.piersa@gminamragowo.pl

Stanowisko pracy ds. obronności, zarządzania kryzysowego

Łukasz Gołębicki

poziom -1

209

lukasz.golebicki@gminamragowo.pl

Stanowisko pracy ds. kancelaryjnych

Elżbieta Tchórzewska

6

201

elzbieta.tchorzewska@gminamragowo.pl

Stanowisko pracy ds. organizacyjno - gospodarczych

Justyna Bahr

3

220

justyna.bahr@gminamragowo.pl

Stanowisko pracy ds. obsługi Organów Gminy

Martyna Rogowiecka

3

220

martyna.rogowiecka@gminamragowo.pl

Stanowisko pracy ds. kultury, zdrowia i spraw pracowniczych

Agnieszka Łukasiak

4

222

agnieszka.lukasiak@gminamragowo.pl

Stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej

Marcin Banach

poziom -1

209

marcin.banach@gminamragowo.pl

Stanowisko pracy ds. kultury fizycznej, sportu i rekreacji

Dariusz Winiarz

poziom -1

225

dariusz.winiarz@gminamragowo.pl

Referat Planowania i Finansów - PF

stanowisko

pracownik

numer pokoju

telefon wewnętrzny

email

Kierownik Referatu

Danuta Małkowska

14

211

danuta.malkowska@gminamragowo.pl

Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej

Alina Gromadzka-Szczepanek

5

213

alina.gromadzka-szczepanek@gminamragowo.pl

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

Małgorzata Niedźwiecka

13

210

malgorzata.niedzwiecka@gminamragowo.pl

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków

Anna Zalewska

5

214

anna.zalewska@gminamragowo.pl

Stanowisko pracy ds. księgowości - kasa

Jowita Iwona Szydlik

15

212

jowita.szydlik@gminamragowo.pl

Stanowisko pracy ds. księgowości i finansów

Iwona Żuk

13

210

iwona.zuk@gminamragowo.pl

Stanowisko pracy ds. księgowości

Michał Przeperski

13

210

michal.przeperski@gminamragowo.pl