Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812019-12-04163/19Zarządzenie nr 163/19 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 04.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Obowiązujący
822019-11-27161/19ZARZĄDZENIE Nr 161/19 WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY MRĄGOWO z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej, spisu z natury, sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej według stanu na dzień 31 października 2019 r.Obowiązujący
832019-11-22XVIII/136/19Uchwała nr XVIII/136/19 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rokObowiązujący
842019-11-22XVIII/136/19Uchwała nr XVIII/136/19 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rokObowiązujący
852019-11-22XVIII/135/19Uchwała Nr XVIII/135/19 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie: zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2019–2033 Obowiązujący
862019-11-22XVIII/134/19UCHWAŁA Nr XVIII/134/19 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok” Obowiązujący
872019-11-22XVIII/133/19Uchwała Nr XVIII/133/19 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie powierzenia gminie miasto Mrągowo wykonywania zadań własnych. Obowiązujący
882019-11-22XVIII/132/19UCHWAŁA Nr XVIII/132/19 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mrągowo. Obowiązujący
892019-11-22XVIII/131/19Uchwała nr XVIII/131/19 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmieniajaca Uchwałę Nr XII/96/15 Rady Gminy Mrągowo zdnia 29 października 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mrągowo, zmienionej uchwałą Nr XL/304/17 Rady Gminy Mrągowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy MrągowoObowiązujący
902019-11-22XVIII/131/19Uchwała nr XVIII/131/19 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmieniajaca Uchwałę Nr XII/96/15 Rady Gminy Mrągowo zdnia 29 października 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mrągowo, zmienionej uchwałą Nr XL/304/17 Rady Gminy Mrągowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy MrągowoObowiązujący
Strona 9 z 259