Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
712020-11-25XXXIII/250/20Uchwała nr XXXIII/250/20 Rady Gminy Mrągowo z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rokObowiązujący
722020-11-25XXXIII/250/20Uchwała nr XXXIII/250/20 Rady Gminy Mrągowo z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rokZmieniony
732020-11-25XXXIII/249/20Uchwała Nr XXXIII/249/20 Rady Gminy Mrągowo z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2020–2037Obowiązujący
742020-11-25XXXIII/248/20UCHWAŁA Nr XXXIII/248/20 Rady Gminy Mrągowo z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”Obowiązujący
752020-11-25XXXIII/247/20UCHWAŁA Nr XXXIII/247/20 Rady Gminy Mrągowo z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego.Obowiązujący
762020-11-25XXXIII/246/20Uchwała Nr XXXIII/246/20 Rady Gminy Mrągowo z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zbycia mienia komunalnego.Obowiązujący
772020-11-25XXXIII/245/20Uchwała Nr XXXIII/245/20 Rady Gminy Mrągowo z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zbycia mienia komunalnego.Obowiązujący
782020-11-25XXXIII/244/20Uchwała Nr XXXIII/244/20 Rady Gminy Mrągowo z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zbycia mienia komunalnego.Obowiązujący
792020-11-25XXXIII/243/20Uchwała Nr XXXIII/243/20 Rady Gminy Mrągowo z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: zbycia mienia komunalnego.Obowiązujący
802020-11-25XXXIII/242/20Uchwała Nr XXXIII/242/20 Rady Gminy Mrągowo z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Mrągowo na lata 2021 - 2025Obowiązujący
Strona 8 z 281