Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612019-12-20XXI/150/19Uchwała nr XXI/150/19 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnejObowiązujący
622019-12-20XXI/149/19Uchwała Nr XXI/149/19 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Mrągowo.Obowiązujący
632019-12-20XXI/148/19Uchwała Nr XXI/148/19 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Mrągowo.Obowiązujący
642019-12-20XXI/147/19Uchwała Nr XXI/147/19 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zbycia mienia komunalnego. Obowiązujący
652019-12-20XXI/146/19UCHWAŁA Nr XXI/146/19 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. Obowiązujący
662019-12-20XXI/145/19Uchwała nr XXI/145/19 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/115/19 Rady Gminy Mrągowo z dnia 17 października 2019 r.w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobieraniaObowiązujący
672019-12-20XXI/145/19Uchwała nr XXI/145/19 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/115/19 Rady Gminy Mrągowo z dnia 17 października 2019 r.w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobieraniaObowiązujący
682019-12-20XXI/144/19UCHWAŁA NR XXI/144/19 RADY GMINY MRĄGOWO z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Mrągowo od Gminy Piecki zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Obowiązujący
692019-12-20XXI/143/19UCHWAŁA Nr XXI/143/19 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy MrągowoObowiązujący
702019-12-20XXI/142/19UCHWAŁA Nr XXI/142/19 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Mrągowo na 2020 rok. Obowiązujący
Strona 7 z 259