KOMUNIKAT DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MRĄGOWIE

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
KOMUNIKAT DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MRĄGOWIE
Wersja z dnia

KOMUNIKAT DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MRĄGOWIE

KOMUNIKAT

DYREKTORA

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W MRĄGOWIE

 

Informuję, że od dnia 1 czerwca 2020 r. wznawiamy bezpośrednią obsługę interesantów w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Nadal najbezpieczniejszą i pożądaną formą kontaktu z pracownikami jest kontakt telefoniczny i mailowy. Zachęcamy Państwa do korzystania z tej możliwości załatwiania spraw urzędowych

     telefon 89 741 33 07                                          e-mail: sekretariat@gops.mragowo.pl

Po wejściu do ośrodka znajduje się skrzynka podawcza, w której można umieszczać pisma, podania, wnioski itp. bez konieczności wchodzenia do pomieszczeń.

W sprawach wymagających osobistego kontaktu z pracownikami uruchamiamy możliwość przebywania na terenie ośrodka, jednak przy zachowaniu wszystkich wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Wobec powyższego na chwilę obecną zmuszeni jesteśmy wprowadzić pewne ograniczenia organizacyjne.

Bezpośrednia obsługa interesantów w siedzibie ośrodka będzie realizowana w następującym systemie:

PONIEDZIAŁEK: 8.00 – 15.00

WTOREK, PIĄTEK: 7.30 – 14.00

ŚRODA – CZWARTEK: są dniami pracy wewnętrznej, w tych dniach interesanci przyjmowani będą tylko w sprawach pilnych.

 

Wprowadzamy zasady bezpiecznego przebywania w pomieszczeniach ośrodka

 • Po wejściu do ośrodka należy zdezynfekować ręce
 • Każdy interesant zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej zakrywającej usta oraz nos
 • Zaleca się stosowanie rękawiczek jednorazowych
 • W każdym pokoju jednorazowo może przebywać jeden interesant
 • Należy zachować dystans społeczny minimum 2 m.

                                                                                                          

                                                                                                 Dyrektor

                                                                                          Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                            w Mrągowie

                                                                                                     (-) Elżbieta Mierczak


INFORMACJA

 

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych
z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID – 19, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie pełni dyżur telefoniczny, każdego dnia w godzinach 7.30 – 19.00, w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy  pod nr tel.: 601 942 756,  669 662 424.


INFORMACJA

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, Polskie Towarzystwo Psychologiczne uruchomiło pomoc psychologiczną, którą można uzyskać pod nr tel.: 730 822 320INFOLINIA BĘDZIE CZYNNA CODZIENNIE OD GODZ. 9.00–21.00.

 

Mieszkańcy Gminy Mrągowo mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych w piątki od godz. 9.00 – 12.00 oraz w sytuacjach kryzysowych pod nr tel. 660 739 028.


KOMUNIKAT

DYREKTORA

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W MRĄGOWIE

 

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie interesantów oraz pracowników Ośrodka, uprzejmie informuję, iż:

 

od dnia 16 marca 2020 r. (poniedziałek) do odwołania,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie zostaje zamknięty dla obsługi interesantów.

 

Kasa Ośrodka w miesiącu marcu czynna będzie w dniach 17 i 27.

Mieszkańcy Gminy Mrągowo i inni interesanci mogą załatwiać swoje sprawy telefonicznie: (89) 741 33 07, drogą mailową: sekretariat@gops.mragowo.pl       lub przez platformę ePUAP.

Indywidualne spotkania z terapeutą i psychologiem będą odbywały się zgodnie    z umówionymi terminami.

W ośrodku obowiązuje całkowity zakaz poruszania się
interesantów po pozostałych pomieszczeniach
.

 

 

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Mrągowie

Elżbieta Mierczak

ZARZĄDZENIE Nr  6/2020 

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MRĄGOWIE

z dnia 13 marca 2020 roku

 

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 i 14, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506, z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019r. poz. 1398 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

 1. Mając na uwadze wzrost zagrożenia spowodowanego rozprzestrzenianiem
  się KORONAWIRUSA COVID-19, od dnia 16 marca 2020 roku (poniedziałek)
  do odwołania,
  zmieniam organizację pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej           w Mrągowie.
 2. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie interesanci  będą wpuszczani tylko do holu przy wejściu głównym, gdzie pracownicy ośrodka będą odbierać dokumenty od interesantów.
 3. Wprowadzam zakaz poruszania się po pozostałych pomieszczeniach Ośrodka.
 4. Ograniczeniu podlega także obsługa mieszkańców przez pracowników socjalnych.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam się pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Mrągowie

Elżbieta Mierczak


KOMUNIKAT

DYREKTORA

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W MRĄGOWIE

 

 

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie interesantów oraz pracowników Ośrodka, uprzejmie informuję, że:

kasa Ośrodka od miesiąca kwietnia

będzie nieczynna do odwołania

 

W związku z powyższym osoby korzystające ze świadczeń pomocy realizowanej w formie gotówkowej proszone są o założenie kont bankowych i przekazanie numeru rachunku bankowego do Ośrodka.

 

 

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Mrągowie

Elżbieta Mierczak