Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Marcin Banach | wersja archiwalna

KOMUNIKAT DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MRĄGOWIE

KOMUNIKAT

DYREKTORA

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W MRĄGOWIE

 

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie interesantów oraz pracowników Ośrodka, uprzejmie informuję, iż:

 

od dnia 16 marca 2020 r. (poniedziałek) do odwołania,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie zostaje zamknięty dla obsługi interesantów.

 

Kasa Ośrodka w miesiącu marcu czynna będzie w dniach 17 i 27.

Mieszkańcy Gminy Mrągowo i inni interesanci mogą załatwiać swoje sprawy telefonicznie: (89) 741 33 07, drogą mailową: sekretariat@gops.mragowo.pl       lub przez platformę ePUAP.

Indywidualne spotkania z terapeutą i psychologiem będą odbywały się zgodnie    z umówionymi terminami.

W ośrodku obowiązuje całkowity zakaz poruszania się
interesantów po pozostałych pomieszczeniach
.

 

 

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Mrągowie

Elżbieta Mierczak

ZARZĄDZENIE Nr  6/2020 

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MRĄGOWIE

z dnia 13 marca 2020 roku

 

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 i 14, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506, z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019r. poz. 1398 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

  1. Mając na uwadze wzrost zagrożenia spowodowanego rozprzestrzenianiem
    się KORONAWIRUSA COVID-19, od dnia 16 marca 2020 roku (poniedziałek)
    do odwołania,
    zmieniam organizację pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej           w Mrągowie.
  2. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie interesanci  będą wpuszczani tylko do holu przy wejściu głównym, gdzie pracownicy ośrodka będą odbierać dokumenty od interesantów.
  3. Wprowadzam zakaz poruszania się po pozostałych pomieszczeniach Ośrodka.
  4. Ograniczeniu podlega także obsługa mieszkańców przez pracowników socjalnych.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam się pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Mrągowie

Elżbieta Mierczak


KOMUNIKAT

DYREKTORA

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W MRĄGOWIE

 

 

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie interesantów oraz pracowników Ośrodka, uprzejmie informuję, że:

kasa Ośrodka od miesiąca kwietnia

będzie nieczynna do odwołania

 

W związku z powyższym osoby korzystające ze świadczeń pomocy realizowanej w formie gotówkowej proszone są o założenie kont bankowych i przekazanie numeru rachunku bankowego do Ośrodka.

 

 

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Mrągowie

Elżbieta Mierczak