program "Dobry start"

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
świadczenie "Dobry start"
Wersja z dnia

program "Dobry start"

Logo programu dobry start

UWAGA!!!

ZMIANY W PROGRAMIE DOBRY START

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole,
aż do ukończenia przez nie 20. roku życia
. Dzieci niepełnosprawne , uczące się w szkole, otrzymają świadczeniedo ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021,
poz. 1092) od 01 lipca 2021 r. składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 będzie odbywać się wyłącznie w postaci elektronicznej, a obsługą programu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” będzie można składać od 1 lipca
do 30 listopada elektronicznie za pomocą:

  • portalu informacyjno-usługowego Emp@tia,
  • bankowości elektronicznej,
  • portalu PUE ZUS.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zus-bedzie-wyplacal-swiadczenia-dobry-start/2885949

Załączniki