GMINA MRĄGOWO Beneficjentem "Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020"

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Muntowo - Popowo Salęckie
Wersja z dnia

GMINA MRĄGOWO Beneficjentem "Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020"

GMINA MRĄGOWO

 Beneficjentem „Programu Współpracy Transgranicznej

Polska – Rosja 2014-2020”

Dnia 23.03.2018r. na zaproszenie Wójta Gminy Mrągowo Jerzego Krasińskiego odbyło się pierwsze spotkanie z przedstawicielami rosyjskich administracji z Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej celem zawiązania wspólnego partnerskiego działania w ramach „Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020” współfinansowanego przez Unię Europejską i Federację Rosyjską. Celem partnerstwa jest wspólne pozyskanie dofinansowania dla realizowanych inwestycji w ramach 6 Celu tematycznego – Ochrona Środowiska, łagodzenie zmian klimatycznych i adaptacja, Priorytet 2 - Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym.

Zaproszoną Administrację Okręgu Miejskiego Bagriatonowsk reprezentował Z-ca Szefa administracji Siergiej Wiktorowicz Rjabcew, Administrację Okręgu Miejskiego Ozersk reprezentowała Z-ca Szefa administracji Elena Wiktorowna Zajcewa, Administrację Okręgu Miejskiego Gusiew reprezentował Szef administracji - Ewgenij Ewgeniewicz Michajłow, natomiast Administrację Okręgu Miejskiego Prawdinsk reprezentował Pierwszy Z-ca Szefa administracji – Władimir Andrjejewicz Minasjan. Łącznie zaproszone  administracje reprezentowało dwunastu przedstawicieli Federacji Rosyjskiej. Koordynację spotkania wspierał  Prezes olsztyńskiej firmy EC Euro Consulting Zdzisław Ryszkowski.

           Inwestycją Gminy Mrągowo jest środowiskowy projekt z zakresu gospodarki ściekowej dotyczący budowy 11,6 km sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Muntowo oraz Popowo Salęckie, natomiast inwestycje po stronie Federacji Rosyjskiej dotyczą  rekultywacji terenów zdegradowanych odpadami. Wszyscy Partnerzy po zaprezentowaniu swoich inwestycyjnych projektów wybrali Partnera  wiodącego, którym została Gmina Mrągowo oraz podpisali  stosowne porozumienia deklarujące współpracę w ramach „Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020”.

Rozpoczęta współpraca rozwinie wspólną międzynarodową wymianę doświadczeń nie tylko w dziedzinie ochrony środowiska ale również w sferach ochrony dziedzictwa kulturowego, sztuki, turystyki, sportu
i rekreacji szczególnie wśród dzieci i młodzieży .

 

 Inwestycją Gminy Mrągowo jest BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO
68 GOSPODARSTW 239 MIESZKAŃCÓW WSI MUNTOWO ORAZ WSI POPOWO SALĘCKIE.
Miejscowości te położone są w środkowo-wschodniej części gminy Mrągowo nad jeziorem Salęt oraz jeziorem Juksty. Główna zabudowa zlokalizowana jest wzdłuż drogi krajowej Nr 59 z Mrągowa do Giżycka. Inwestycja przebiega przez teren Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko - Mrągowskich, jej realizacja nie stoi w sprzeczności z zakazami obowiązującymi na tej formie ochrony przyrody. Zadanie ujęte jest
w „Strategii Wielkich Jezior Mazurskich 2020” oraz w „Strategii  Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Mrągowo do 2025 roku”. Inwestycja jest kontynuacją budowy 10,28 km kanalizacji sanitarnej
z przyłączami dla 60 gospodarstw mieszkańców wsi Młynowo. Posiada opracowaną pełną dokumentację projektową zatwierdzoną pozwoleniami na budowę tj. Decyzją Starosty Mrągowskiego
Nr312/2015 Mrg z dnia 02.09.2015r., Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr Mrw/092/17 z dnia 06.09.2017r. w sprawie skrzyżowań sieci kanalizacji sanitarnej z drogą krajową nr 59 oraz Decyzją Wójta Gminy Mrągowo Nr 2/2011 z dnia 08.03.2011r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

Celem inwestycji jest poprawa gospodarki ściekowej poprzez odprowadzenie zanieczyszczeń kolektorami sanitarnymi do docelowego odbiornika – oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi, tym samym likwidacja istniejących zbiorników na ścieki. Przepustowość oczyszczalni wystarcza na odbiór zakładanej Qśrd 31,0 m3/d ilości ścieków sanitarnych z realizowanej instalacji. Realizacja zadania zapewni poprawę i komfort jakości życia mieszkańców, a także umożliwi dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Użranki, Piotrówka oraz Zalec.

PARAMETRY TECHNICZNE

1.Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PP,SN8, śr. 160-200mm    L=   493 mb

2. Przyłącza kanalizacji grawitacyjnej PP,SN8 śr.160-200mm             L=   937 mb

3. Kanalizacja sanitarna tłoczna PE 100, PN 10, śr 50-90mm               L= 5.597 mb

                                         RC+PE100RC, PN10 śr 110-140mm            L= 4.147 mb

                               Przeciski sterowane PE100, PN 16, śr. 50-110mm  L=    421 mb        

                                                                                      ----------------------------------------

                                                                                           ŁĄCZNIE    L = 11.595 mb

4.Przepompownie lokalne ścieków - 3 kpl

5.Przepompownie przydomowe ścieków- 65 kpl

EFEKT EKOLOGICZNY – ochrona i poprawa czystości wód jezior i rzek, powstrzymanie degradacji środowiska poprzez likwidację przedostających się do gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych zanieczyszczeń z nieszczelnych zbiorników na ścieki.

WARTOŚĆ INWESTYCJI  -  3.090.844 PLN / 734.219 EUR ( wg NBP na dz.13.03.2018r.),

w tym dofinansowanie z UE ok. 90% tj. 2.780.00 PLN

Budżet inwestycji zabezpiecza Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrągowo zatwierdzona Uchwałą Rady Gminy Mrągowo

Nr XLIII/340/17  dnia 28 grudnia 2017r.

PROJEKTY MIĘKKIE  

1. Edukacja ekologiczna dla dzieci dotycząca poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego promująca czystość wód z udziałem Partnera :

- wspólne lekcje chemii i przyrody w Szkole Podstawowej w Szestnie  gmina Mrągowo dla 40 uczniów + opiekunowie,

-  zwiedzanie przez uczniów Oczyszczalni Ścieków w Polskiej Wsi gmina Mrągowo,

- zwiedzanie Gminnego Wysypiska Odpadów Stałych / Stacji  Przeładunkowej w Polskiej Wsi gmina Mrągowo.

2. Wyposażenie szkół podstawowych w materiały dydaktyczne na zajęcia lekcyjne z przedmiotu chemii – laboratoria badające czystość wody, tablice multimedialne.

 

Załączniki

 • opis do transgranicznego-1
  format: word, rozmiar: 47.5 KB, data dodania:
 • IMG_0098
  format: image, rozmiar: 6.43 MB, data dodania:
 • IMG_0100
  format: image, rozmiar: 5.9 MB, data dodania:
 • IMG_0105
  format: image, rozmiar: 5.98 MB, data dodania:
 • IMG_0293
  format: image, rozmiar: 1.66 MB, data dodania:
 • IMG_0296
  format: image, rozmiar: 1.59 MB, data dodania:
 • IMG_0300
  format: image, rozmiar: 1.67 MB, data dodania:
 • IMG_0306
  format: image, rozmiar: 1.64 MB, data dodania:
 • IMG_0309
  format: image, rozmiar: 2.12 MB, data dodania:
 • IMG_0319
  format: image, rozmiar: 1.67 MB, data dodania: