Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Marcin Banach

Prośba o rozpowszechnienie informacji KRUS, dotyczącej KLESZCZY

Szanowni Państwo,

 

Oddział Regionalny KRUS w Olsztynie zwraca się z uprzejmą prośbą o bezpłatne upowszechnienie przez Państwa informacji odnośnie odkleszczowych chorób zawodowych rolników, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.

Liczymy na zaangażowanie w rozpowszechnieniu powyższych informacji wśród jak największej liczby rolników z terenu naszego województwa.           

W razie pytań proszę o kontakt z tutejszym Oddziałem lub jedną z 16 placówek z terenu naszego Województwa.

 

 

 

Joanna Zwalińska

Wydział Ogólny

OR KRUS w Olsztynie

tel:89 545 44 68

IP 6220118

Załączniki: