Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Marcin Banach

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mrągowo w 2018r.