Wersja nieobowiązująca z dnia

Kontakt


Urząd Gminy Mrągowo
11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A
woj. warmińsko-mazurskie
tel./fax 89 741 29 24
NIP 742-10-13-765, REGON 000535563
godziny pracy: pn 800-1600, wt-pt 715-1515
 

Wójt Gminy Mrągowo Piotr Piercewicz

Skarbnik Gminy Mrągowo Lucyna Kamińska

Sekretarz Urzędu Gminy Mrągowo Anna Duda

 

Stanowiska, pracownicy, numery pokoi, telefony.

Referat Rolnictwa, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Komunalnej - RBK

stanowisko

pracownik

numer pokoju

telefon wewnętrzny

email

Kierownik Referatu RBK

Wojciech Trawiński

10

206

 

Stanowisko pracy ds.
kształtowania środowiska
i gospodarki wodnej

Magdalena Bierżyńska

9

205

 

Stanowisko pracy ds. rolnych

Teresa Maciejewska

9

205

 

Stanowisko pracy ds. gospodarki mieszkaniowej

Wioleta Jarosz

9

205

 

Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami

Dorota Jadach

10

207

 

Stanowisko pracy ds. remontów I utrzymania dróg

Eugeniusz Łukasz

10

206

 

Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Joanna Gajo

9

205

 

Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Pozyskiwania Środków - IPP

 

stanowisko

pracownik

numer pokoju

telefon wewnętrzny

 

Kierownik Referatu IPP

Beata Mularczyk

2

215

 

Stanowisko pracy ds. budownictwa i inwestycji

Anna Szawro

2

218

 

Stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków

Maria Wałuszko

2

217

 

Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego

Malwina Banach

2

216

 

Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego

Krzysztof Janowiak

2

216

 

Referat Organizacyjno – Administracyjny - OA

 

stanowisko

pracownik

numer pokoju

telefon wewnętrzny

 

Kierownik Referatu OA

Małgorzata Machaj

4

222

 

Stanowisko pracy ds. obywatelskich i społecznych

Anna Piersa

11

208

 

Stanowisko pracy ds. obronności, zarządzania kryzysowego Kierownik kancelarii tajnej

Łukasz Gołębicki

12

209

 

Stanowisko pracy ds. kancelaryjnych

Elżbieta Tchórzewska

6

201

 

Stanowisko pracy ds. organizacyjno - gospodarczych

Justyna Bahr

3

220

 

Stanowisko pracy ds. obsługi Organów Gminy

Monika Zych

3

220

 

Stanowisko pracy ds. kultury, zdrowia i spraw pracowniczych

Agnieszka Łukasiak

4

222

 

Stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej

Marcin Banach

12

221

 

Stanowisko pracy ds. kultury fizycznej, sportu i rekreacji

Dariusz Winiarz

3

219

 

Referat Planowania i Finansów - PF

 

stanowisko

pracownik

numer pokoju

telefon wewnętrzny

 
Kierownik Referatu Danuta Małkowska 14 211  

Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej

Alina Gromadzka-Szczepanek

5

213

 

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

Dominika Beperszcz

13

210

 

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków

Anna Zalewska

5

214

 

Stanowisko pracy ds. księgowości - kasa

Małgorzata Niedźwiecka

15

212

 

Stanowisko pracy ds. księgowości i finansów

Iwona Żuk

13

210

 

Stanowisko pracy ds. księgowości

Michał Przeperski

13

210

 

 

 

Referat Rolnictwa, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Komunalnej - RBK        
stanowisko pracownik numer pokoju telefon wewnętrzny email
Kierownik Referatu RBK Wojciech Trawiński 10 206 wojciech.trawinski@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. kształtowania środowiska i gospodarki wodnej Magdalena Bierżyńska 9 205 magdalena.bierzynska@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. rolnych Teresa Maciejewska 9 205 teresa.maciejewska@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. gospodarki mieszkaniowej Wioleta Jarosz 9 205 wioleta.jarosz@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami Dorota Jadach 10 207 dorota.jadach@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. remontów i utrzymania dróg Eugeniusz Łukasz 10 206 eugeniusz.lukasz@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami komunalnymi Joanna Gajo 9 205 joanna.gajo@gminamragowo.pl
Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Pozyskiwania Środków - IPP        
Stanowisko pracownik numer pokoju telefon wewnętrzny  
Kierownik Referatu IPP Beata Mularczyk 2 215 beata.mularczyk@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. budownictwa i inwestycji Anna Szawro 2 218 anna.szawro@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków Maria Wałuszko 2 217 maria.waluszko@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego Malwina Banach 2 216 malwina.banach@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego Krzysztof Janowiak 2 216 krzysztof.janowiak@gminamragowo.pl
Referat Organizacyjno – Administracyjny - OA        
stanowisko pracownik numer pokoju telefon wewnętrzny  
Kierownik Referatu OA Małgorzata Machaj 4 222 malgorzata.machaj@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. obywatelskich i społecznych Anna Piersa 11 208 anna.piersa@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. obronności, zarządzania kryzysowego Kierownik kancelarii tajnej Łukasz Gołębicki 12 209 lukasz.golebicki@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. kancelaryjnych Elżbieta Tchórzewska 6 201 elzbieta.tchorzewska@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. organizacyjno - gospodarczych Justyna Bahr 3 220 justyna.bahr@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. obsługi Organów Gminy Monika Zych 3 220 monika.zych@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. kultury, zdrowia i spraw pracowniczych Agnieszka Łukasiak 4 222 agnieszka.lukasiak@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej Marcin Banach 12 221 marcin.banach@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. kultury fizycznej, sportu i rekreacji Dariusz Winiarz 3 219 dariusz.winiarz@gminamragowo.pl
Referat Planowania i Finansów - PF        
stanowisko pracownik numer pokoju telefon wewnętrzny  
Kierownik Referatu Danuta Małkowska 14 211 danuta.malkowska@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej Alina Gromadzka-Szczepanek 5 213 alina.gromadzka-szczepanek@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej Dominika Beperszcz 13 210 dominika.beperszcz@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków Anna Zalewska 5 214 anna.zalewska@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. księgowości - kasa Małgorzata Niedźwiecka 15 212 malgorzata.niedzwiecka@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. księgowości i finansów Iwona Żuk 13 210 iwona.zuk@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. księgowości Michał Przeperski 13 210 michal.przeperski@gminamragowo.pl

 

Referat Rolnictwa, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Komunalnej - RBK        
stanowisko pracownik numer pokoju telefon wewnętrzny email
Kierownik Referatu RBK Wojciech Trawiński 10 206 wojciech.trawinski@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. kształtowania środowiska i gospodarki wodnej Magdalena Bierżyńska 9 205 magdalena.bierzynska@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. rolnych Teresa Maciejewska 9 205 teresa.maciejewska@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. gospodarki mieszkaniowej Wioleta Jarosz 9 205 wioleta.jarosz@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami Dorota Jadach 10 207 dorota.jadach@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. remontów i utrzymania dróg Eugeniusz Łukasz 10 206 eugeniusz.lukasz@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami komunalnymi Joanna Gajo 9 205 joanna.gajo@gminamragowo.pl
Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Pozyskiwania Środków - IPP        
Stanowisko pracownik numer pokoju telefon wewnętrzny  
Kierownik Referatu IPP Beata Mularczyk 2 215 beata.mularczyk@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. budownictwa i inwestycji Anna Szawro 2 218 anna.szawro@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków Maria Wałuszko 2 217 maria.waluszko@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego Malwina Banach 2 216 malwina.banach@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego Krzysztof Janowiak 2 216 krzysztof.janowiak@gminamragowo.pl
Referat Organizacyjno – Administracyjny - OA        
stanowisko pracownik numer pokoju telefon wewnętrzny  
Kierownik Referatu OA Małgorzata Machaj 4 222 malgorzata.machaj@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. obywatelskich i społecznych Anna Piersa 11 208 anna.piersa@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. obronności, zarządzania kryzysowego Kierownik kancelarii tajnej Łukasz Gołębicki 12 209 lukasz.golebicki@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. kancelaryjnych Elżbieta Tchórzewska 6 201 elzbieta.tchorzewska@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. organizacyjno - gospodarczych Justyna Bahr 3 220 justyna.bahr@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. obsługi Organów Gminy Monika Zych 3 220 monika.zych@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. kultury, zdrowia i spraw pracowniczych Agnieszka Łukasiak 4 222 agnieszka.lukasiak@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej Marcin Banach 12 221 marcin.banach@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. kultury fizycznej, sportu i rekreacji Dariusz Winiarz 3 219 dariusz.winiarz@gminamragowo.pl
Referat Planowania i Finansów - PF        
stanowisko pracownik numer pokoju telefon wewnętrzny  
Kierownik Referatu Danuta Małkowska 14 211 danuta.malkowska@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej Alina Gromadzka-Szczepanek 5 213 alina.gromadzka-szczepanek@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej Dominika Beperszcz 13 210 dominika.beperszcz@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków Anna Zalewska 5 214 anna.zalewska@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. księgowości - kasa Małgorzata Niedźwiecka 15 212 malgorzata.niedzwiecka@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. księgowości i finansów Iwona Żuk 13 210 iwona.zuk@gminamragowo.pl
Stanowisko pracy ds. księgowości Michał Przeperski 13 210 michal.przeperski@gminamragowo.pl

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.