Wersja nieobowiązująca z dnia

Kontakt


Urząd Gminy Mrągowo
11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A
woj. warmińsko-mazurskie
tel./fax 89 741 29 24
NIP 742-10-13-765, REGON 000535563
godziny pracy: pn 800-1600, wt-pt 715-1515
 

Wójt Gminy Mrągowo Piotr Piercewicz

Skarbnik Gminy Mrągowo Lucyna Kamińska

Sekretarz Urzędu Gminy Mrągowo Anna Duda

 

Stanowiska, pracownicy, numery pokoi, telefony.

Referat Rolnictwa, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Komunalnej - RBK

stanowisko

pracownik

numer pokoju

telefon wewnętrzny

Kierownik Referatu RBK

Wojciech Trawiński

10

206

Stanowisko pracy ds.
kształtowania środowiska
i gospodarki wodnej

Wojciech Trawiński

9

205

Stanowisko pracy ds. rolnych

Teresa Maciejewska

9

205

Stanowisko pracy ds. gospodarki mieszkaniowej

Wioleta Jarosz

9

205

Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami

Dorota Jadach

10

207

Stanowisko pracy ds. remontów I utrzymania dróg

Eugeniusz Łukasz

10

206

Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Joanna Gajo

9

205

Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Pozyskiwania Środków - IPP

stanowisko

pracownik

numer pokoju

telefon wewnętrzny

Kierownik Referatu IPP

Beata Mularczyk

2

215

Stanowisko pracy ds. budownictwa i inwestycji

Anna Szawro

2

218

Stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków

Maria Wałuszko

2

217

Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego

Malwina Banach

2

216

Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego

Krzysztof Janowiak

2

216

Referat Organizacyjno – Administracyjny - OA

stanowisko

pracownik

numer pokoju

telefon wewnętrzny

Kierownik Referatu OA

Małgorzata Machaj

4

222

Stanowisko pracy ds. obywatelskich i społecznych

Anna Piersa

11

208

Stanowisko pracy ds. obronności, zarządzania kryzysowego Kierownik kancelarii tajnej

Łukasz Gołębicki

12

209

Stanowisko pracy ds. kancelaryjnych

Elżbieta Tchórzewska

6

201

Stanowisko pracy ds. organizacyjno - gospodarczych

Justyna Bahr

3

220

Stanowisko pracy ds. obsługi Organów Gminy

Monika Zych

3

220

Stanowisko pracy ds. kultury, zdrowia i spraw pracowniczych

Agnieszka Łukasiak

4

222

Stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej

Marcin Banach

12

221

Stanowisko pracy ds. kultury fizycznej, sportu i rekreacji

Dariusz Winiarz

3

219

Referat Planowania i Finansów - PF

stanowisko

pracownik

numer pokoju

telefon wewnętrzny

Kierownik Referatu Danuta Małkowska 14 211

Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej

Alina Gromadzka-Szczepanek

5

213

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

Dominika Beperszcz

13

210

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków

Anna Zalewska

5

214

Stanowisko pracy ds. księgowości - kasa

Małgorzata Niedźwiecka

15

212

Stanowisko pracy ds. księgowości i finansów

Iwona Żuk

13

210

Stanowisko pracy ds. księgowości

Michał Przeperski

13

210