Kategoria: Harmonogram odbioru odpadów

Ogłoszono przez Marcin Banach

O G Ł O S Z E N I E – O D P A D Y W I E L K O G A B A R Y T O W E

O G Ł O S Z E N I E  –  O D P A D Y    W I E L K O G A B A R Y T O W E

 

Urząd Gminy Mrągowo informuje, że odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu  naszej Gminy odbędzie się  w dniach 29 III – 07 IV 2017 r. Mieszkańcy chcący oddać wymienione wyżej rodzaje odpadów proszeni są o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Gminy Mrągowo  osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 89 741 29 24 lub do sołtysa wsi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca  2017 r. Odbiory będą odbywać się w podanych wyżej dniach od godziny 700. Przeznaczone do oddania odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawić przed dniem odbioru w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na nieruchomości.

 

      29 III 2017 r.

Środa

Probark, Nowy Probark, Kosewo, Kosewo Górne, Kucze, Zawada, Czerwonki, Tymnikowo, Młynowo, Pełkowo, Piotrówka, Poręby,            Troszczykowo, Wola Muntowska, Śniadowo, Miejski Las

30 III 2017 r.

Czwartek

Marcinkowo, Bagienice, Bagienice Małe,  Nowe Bagienice, Joachimowo

 

31 III 2017 r.

Piątek

Popowo, Szestno, Wymysły,  Rydwągi, Ruska Wieś, Nikutowo, Wierzbowo, Krzywe, Wólka Baronowska, Krzesowo

05 IV 2017 r.

Środa

Wyszembork, Biestrzykowo, Boża Wólka, Witomin, Małe Boże, Brodzikowo, Boże, Szczerzbowo, Budziska, Gronowo, Palestyna

06 IV 2017 r.

Czwartek

Muntowo, Zalec, Użranki, Notyst Mały, Notyst, Dolny, Notyst Wielki, Mierzejewo, Sądry, Karwie, Głazowo, Dobroszewo, Gwiazdowo, Grabowo, Wólka Bagnowska

07 IV 2017 r.

Piątek

 Gązwa, Stamka, Lasowiec, Polska Wieś, Kiersztanowo, Lembruk

 

 

Załączniki: