Zarządzenie Nr 265/17 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie : rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2017

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Konkurs ofert
Wersja z dnia

Zarządzenie Nr 265/17 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie : rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2017

Zarządzenie Nr 265/17

Wójta Gminy Mrągowo

z dnia 24 lutego 2017 r.

 

w sprawie : rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2017

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 11-17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz.1817) w związku z pkt. V załącznika do Zarządzenia Nr 250/17 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2017 zarządzam, co następuje:

§ 1

1.1. Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2017 w zakresie:

I .   Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu postanawiam przyznać dotację:

  •  Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Rowerowemu w kwocie – 4.500,00 zł,
  •  Mrągowskiemu Klubowi Aikido i Samoobrony w kwocie – 3.500,00 zł,
  •  Gminnemu Klubowi Sportowemu „SALĘT” Boże w kwocie – 25.000,00 zł,
  •  Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Klub Sportowy AS MRĄGOWO w kwocie – 4.000,00 zł,
  •  Stowarzyszeniu EkoWieś w kwocie – 4.000,00 zł.

II. Nauki, edukacji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego postanawiam przyznać dotację:

  •  Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży „SUKCES” w Mrągowie w kwocie – 4.000,00 zł,
  • Fundacji Inkubator Kreatywności – 2.000,00 zł

III. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności przyznaję dotację:

  • Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Warmińsko- Mazurskiego Zarząd w Olsztynie Oddział Miejsko-Powiatowy w Mrągowie - 8.000,00 zł.

IV. Wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa przyznaję dotację: 

  • Fundacji Inkubator Kreatywności – 2.000,00 zł

1.2. Oferty spełniają wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz warunki i kryteria ogłoszonego konkursu.

§ 2

Warunkiem przekazania przyznanej kwoty dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania między zleceniodawcą a podmiotem, którego oferta została wybrana.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Planowania i Finansów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mrągowo i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mrągowo.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Załączniki