Kategoria: Liczba mieszkańców

Ogłoszono przez Marcin Banach

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI ORAZ LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY MRĄGOWO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016r.