Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
312020-01-31187/20ZARZĄDZENIE NR 187/20 WÓJTA GMINY MRĄGOWO z dnia 31 stycznia 2020 r. W sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej Gminy MrągowoObowiązujący
322020-01-29XXII/163/20Uchwała nr XXII/163/20 Rady Gminy Mrągowo z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamObowiązujący
332020-01-29XXII/163/20Uchwała nr XXII/163/20 Rady Gminy Mrągowo z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamObowiązujący
342020-01-29XXII/162/20Uchwała nr XXII/162/20 Rady Gminy Mrągowo z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rokObowiązujący
352020-01-29XXII/162/20Uchwała nr XXII/162/20 Rady Gminy Mrągowo z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rokObowiązujący
362020-01-29XXII/161/20Uchwała Nr XXII/161/20 Rady Gminy Mrągowo z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2020–2037 Obowiązujący
372020-01-29XXII/160/20UCHWAŁA Nr XXII/160/20 Rady Gminy Mrągowo z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie: przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie-użytecznych w roku 2020 Obowiązujący
382020-01-29XXII/159/20UCHWAŁA Nr XXII/159/20 Rady Gminy Mrągowo z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. Obowiązujący
392020-01-29XXII/158/20UCHWAŁA Nr XXII/158/20 RADY GMINY MRĄGOWO z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2020 r.Obowiązujący
402020-01-29XXII/157/20Uchwała nr XXII/157/20 Rady Gminy Mrągowo z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Mrągowo oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowaniaObowiązujący
Strona 4 z 259