Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
21Nieograniczony2017-11-292017-12-07 Gmina Mrągowo: „Schronisko dla zwierząt – wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mrągowo” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Unieważnione
22zgodne z art. 138o PZP2017-11-282017-12-06„Świadczenie usług pocztowych o wadze do i powyżej 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, jak również odbioru przesyłek z lokalizacji Zamawiającego przy ul. Królewieckiej 60A 11-700 Mrągowo”.Rozstrzygnięte
23Nieograniczony2017-11-172017-11-27Gmina Mrągowo: „Schronisko dla zwierząt – wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mrągowo”W trakcie
24Nieograniczony2017-10-262017-11-06 Gmina Mrągowo: „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrągowo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Rozstrzygnięte
25Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-10-242017-11-03OGŁOSZENIE Urząd Gminy Mrągowo informuje, że są przyjmowane oferty na: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gm. Mrągowo w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem gminny na dwie części.W trakcie
26Nieograniczony2017-10-192017-10-27 „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 977.366 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Mrągowo w 2017 roku”Rozstrzygnięte
27Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-10-102017-10-18„Świadczenie usługi dostępu do Internetu” w ramach zapewnienia ciągłości projektu ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo” w ramach Osi Priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne- zwiększanie innowacyjności gospodarki” działania 8.3.”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013Rozstrzygnięte
28Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-09-272017-10-06zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rocznej kontroli okresowej przeglądów technicznych budynków będących w zasobie Gminy MrągowoRozstrzygnięte
29Nieograniczony2017-09-072017-09-22Gmina Mrągowo: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydwągi ,gmina Mrągowo-Etap IRozstrzygnięte
30Nieograniczony2017-08-242017-09-08PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 169008N W MIEJSCOWOŚCI POLSKA WIEŚ NA DZIAŁKACH NR 115/2, 122/6, 122/7, 286/2 OBRĘB POLSKA WIEŚ GMINA MRĄGOWORozstrzygnięte
Strona 3 z 6