Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
912018-03-22XLV/362/18Uchwała nr XLV/362/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.Obowiązujący
922018-03-22XLV/362/18Uchwała nr XLV/362/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.Obowiązujący
932018-03-22XLV/361/18Uchwała nr XLV/361/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 169041N na terenie Gminy MrągowoObowiązujący
942018-03-22XLV/361/18Uchwała nr XLV/361/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 169041N na terenie Gminy MrągowoObowiązujący
952018-03-22XLV/360/18Uchwała Nr XLV/360/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zbycia mienia komunalnego.Obowiązujący
962018-03-22XLV/359/18Uchwała Nr XLV/359/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zamiany nieruchomości gruntowych. Obowiązujący
972018-03-22XLV/358/18Uchwała Nr XLV/358/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie : ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Mrągowo. Obowiązujący
982018-03-22XLV/357/18Uchwała nr XLV/357/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mrągowo w 2018 r.Obowiązujący
992018-03-22XLV/357/18Uchwała nr XLV/357/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mrągowo w 2018 r.Obowiązujący
1002018-03-22XLV/356/2018Uchwała Nr XLV/356/2018 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 marca 2018r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Boże na lata 2018-2024Obowiązujący
Strona 10 z 214