Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12018-09-19423/18Zarządzenie nr 423/18 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 19.09.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym.Obowiązujący
22018-08-24416/18 Zarządzenie Nr 416/18 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Mrągowo na rok 2019 i opracowania informacji o stanie mienia komunalnego.Obowiązujący
32018-08-23LII/398/18UCHWAŁA Nr LII/398/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Mrągowo a Gminą Miasto Mrągowo dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowegoObowiązujący
42018-08-23LII/397/2018Uchwała Nr LII/397/2018 Rady Gminy Mrągowo z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie : ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Mrągowo. Obowiązujący
52018-08-23LII/396/18Uchwała Nr LII/396/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2018–2033 Obowiązujący
62018-08-23LII/395/18Uchwała nr LII/395/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r. Obowiązujący
72018-08-23LII/395/18Uchwała nr LII/395/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r. Obowiązujący
82018-08-23LII/394/18Uchwała nr LII/394/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/193/04 Rady Gminy Mrągowo z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowejObowiązujący
92018-08-23LII/394/18Uchwała nr LII/394/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/193/04 Rady Gminy Mrągowo z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowejObowiązujący
102018-08-23LII/393/18Uchwała Nr LII/393/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Mrągowo. Obowiązujący
Strona 1 z 214