Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
1Nieograniczony2018-05-082018-05-18„Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2.400.000 PLN z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Mrągowo w 2018 roku” W trakcie
2Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-04-232018-04-30Opracowanie i uzupełnienie strony internetowej Urzędu z godnie z opisem zamówieniaUnieważnione
3Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-04-112018-05-04RBK. 7227.3.2018 OGŁOSZENIE Urząd Gminy Mrągowo informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Mrągowo" masą bitumiczną na gorąco z określeniem ceny brutto zl / m2.W trakcie
4Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-04-102018-04-16Opracowanie dokumentacji RODO (aktualizacja polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, opracowanie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, rejestru kategorii czynności przetwarzania), wykonanie audytu zgodności z RODO. (Audyt zgodności ochrony danych osobowych, którego przedmiotem jest weryfikacja procesów przetwarzania danych osobowych pod kątem ich zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).W trakcie
5Nieograniczony2018-01-192018-02-02Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy MrągowoW trakcie
6Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-12-152017-12-28Gmina Mrągowo, 11-700 Mrągowo ul. Królewiecka 60a informuje, że są przyjmowane oferty: na świadczenie usług "Schronisko dla zwierząt - wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mrągowo".Rozstrzygnięte
7Nieograniczony2017-12-072017-12-18Zespół Obsługi Szkół Gminy Mrągowo: Dowożenie uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu gminy Mrągowo poprzez zakup biletów miesięcznych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Rozstrzygnięte
8Nieograniczony2017-11-292017-12-07 Gmina Mrągowo: „Schronisko dla zwierząt – wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mrągowo” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Unieważnione
9zgodne z art. 138o PZP2017-11-282017-12-06„Świadczenie usług pocztowych o wadze do i powyżej 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, jak również odbioru przesyłek z lokalizacji Zamawiającego przy ul. Królewieckiej 60A 11-700 Mrągowo”.Rozstrzygnięte
10Nieograniczony2017-11-172017-11-27Gmina Mrągowo: „Schronisko dla zwierząt – wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mrągowo”W trakcie
Strona 1 z 3