Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
1Nieograniczony2018-05-212018-06-06"Przebudowa drogi gminnej na działce nr 40/9, obręb Użranki Gmina Mrągowo– etap II"Aktualne
2Nieograniczony2018-05-142018-06-04„Budowa ogólnodostępnych pomostów rekreacyjnych w miejscowościach Muntowo, Popowo Salęckie, Polska Wieś, Probark, Kiersztanowo, Wyszembork ( rozbudowa) w gminie Mrągowo”Aktualne
3Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2016-12-012016-12-06Gmina Mrągowo,11-700 Mrągowo ul. Królewiecka 60A informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie: przegląd 56 stanowisk komputerowych dostarczonych do beneficjentów w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo” w ramach Osi Priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki" działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013Archiwum
4Nieograniczony2017-03-302017-04-14Mrągowo: "Remonty bieżące i konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Mrągowo w 2017 roku" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlaneArchiwum
5Nieograniczony2016-06-272016-07-12Rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej w miejscowości Wyszembork, gmina MrągowoArchiwum
6Nieograniczony2016-04-012016-04-15ROBOTY W ZAKRESIE SUKCESYWNEGO WYKONYWANIA BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ORAZ REMONTÓW DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY MRĄGOWO W LATACH 2016-2017Archiwum
7Nieograniczony2016-04-192016-05-04Budowa sieci kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Młynowo, Gmina MrągowoArchiwum
8Nieograniczony2016-10-042016-10-18PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 231 W MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO GMINA MRĄGOWOArchiwum
9Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2016-05-062016-05-13Gmina Mrągowo z siedzibą w Mrągowie ul. Królewiecka 60A informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie usługi pn: "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Mrągowo".Archiwum
10Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-02-132017-02-28Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.Archiwum
Strona 1 z 6