Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
1Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-04-232018-04-30Opracowanie i uzupełnienie strony internetowej Urzędu z godnie z opisem zamówieniaAktualne
2Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-04-172018-04-24Gmina Mrągowo z siedzibą w Mrągowie ul. Królewiecka 60A informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie usługi: "Przełożenie wodociągu o średnicy 110mm. i długości 75m w miejscowości Kosewo na działce nr 114/61obręb Kosewo"W trakcie
3Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-04-112018-05-04RBK. 7227.3.2018 OGŁOSZENIE Urząd Gminy Mrągowo informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Mrągowo" masą bitumiczną na gorąco z określeniem ceny brutto zl / m2.Aktualne
4Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-04-102018-04-16Opracowanie dokumentacji RODO (aktualizacja polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, opracowanie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, rejestru kategorii czynności przetwarzania), wykonanie audytu zgodności z RODO. (Audyt zgodności ochrony danych osobowych, którego przedmiotem jest weryfikacja procesów przetwarzania danych osobowych pod kątem ich zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).W trakcie
5Nieograniczony2018-03-122018-03-27 Gmina Mrągowo: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nikutowo, gmina Mrągowo"Rozstrzygnięte
6Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-03-092018-03-19Remonty bieżące i konserwacja nawierzchni gruntowych dróg Gminy MrągowoW trakcie
7Nieograniczony2018-03-052018-03-27Gmina Mrągowo: Ochrona różnorodności biologicznej w miejscowości Boże wraz z rewitalizacją eko-parku”.Unieważnione
8Nieograniczony2018-01-262018-02-12Gmina Mrągowo: Ochrona różnorodności biologicznej w miejscowości Boże wraz z rewitalizacją eko-parku”. Unieważnione
9Nieograniczony2018-01-192018-02-02Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy MrągowoW trakcie
10Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-12-152017-12-28Gmina Mrągowo, 11-700 Mrągowo ul. Królewiecka 60a informuje, że są przyjmowane oferty: na świadczenie usług "Schronisko dla zwierząt - wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mrągowo".Rozstrzygnięte
Strona 1 z 5