Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
1Nieograniczony2017-11-172017-11-27Gmina Mrągowo: „Schronisko dla zwierząt – wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mrągowo”Aktualne
2Nieograniczony2017-10-262017-11-06 Gmina Mrągowo: „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrągowo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi W trakcie
3Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-10-242017-11-03OGŁOSZENIE Urząd Gminy Mrągowo informuje, że są przyjmowane oferty na: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gm. Mrągowo w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem gminny na dwie części.W trakcie
4Nieograniczony2017-10-192017-10-27 „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 977.366 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Mrągowo w 2017 roku”Rozstrzygnięte
5Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-10-102017-10-18„Świadczenie usługi dostępu do Internetu” w ramach zapewnienia ciągłości projektu ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo” w ramach Osi Priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne- zwiększanie innowacyjności gospodarki” działania 8.3.”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013Rozstrzygnięte
6Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-09-272017-10-06zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rocznej kontroli okresowej przeglądów technicznych budynków będących w zasobie Gminy MrągowoRozstrzygnięte
7Nieograniczony2017-09-072017-09-22Gmina Mrągowo: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydwągi ,gmina Mrągowo-Etap IRozstrzygnięte
8Nieograniczony2017-08-242017-09-08PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 169008N W MIEJSCOWOŚCI POLSKA WIEŚ NA DZIAŁKACH NR 115/2, 122/6, 122/7, 286/2 OBRĘB POLSKA WIEŚ GMINA MRĄGOWORozstrzygnięte
9Nieograniczony2017-08-102017-08-25Gmina Mrągowo: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydwągi Etap I, Gmina Mrągowo”Unieważnione
10Nieograniczony2017-07-282017-08-16Gmina Mrągowo: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada, Gmina MrągowoRozstrzygnięte
Strona 1 z 4