Ogłoszenia na sprzedaż, dzierżawę nieruchomości.

Ogłoszono przez Marcin Banach

RBK.6840.10.16/17 Mrągowo, dnia 15.05.2017r. WÓJT GMINY MRĄGOWO ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem schroniska turystycznego o powierzchni użytkowej 548,79m2 oraz budynkiem technicznym wyciągów narciarskich o powierzchni 36m2, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 445/1 o pow. 2,0375ha oraz działka Nr 475 o pow. 8,6995ha położonej w obrębie geodezyjnym Probark, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OL1M/00011244/3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 10 143 000,00zł ( słownie: dziesięć milionów sto czterdzieści trzy tysiące złotych) plus podatek VAT 23%. więcej »

Ogłoszono przez Marcin Banach

RBK.6840.52.15/17 Mrągowo, dnia 10.05.2017r. WÓJT GMINY MRĄGOWO ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 432/84 o pow. 0,0272ha położona w obrębie Probark, zapisana w Księdze Wieczystej Nr OL1M/00038992/6. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 10.135,00zł więcej »

Ogłoszono przez Marcin Banach

RBK.6840.16.16/17 Mrągowo, dnia 28.04.2017r. WÓJT GMINY MRĄGOWO - ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 119/2 o pow. 0,2060ha położona w obrębie Wyszembork, zapisana w Księdze Wieczystej Nr OL1M/00004057/3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 20.868,00zł więcej »