Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812018-02-09XLIV/351/18Uchwała Nr XLIV/351/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.Obowiązujący
822018-02-09XLIV/350/18Uchwała Nr XLIV/350/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2018–2033Obowiązujący
832018-02-09XLIV/349/18Uchwała nr XLIV/349/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.Obowiązujący
842018-02-09XLIV/349/18Uchwała nr XLIV/349/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.Obowiązujący
852018-02-09XLIV/348/18UCHWAŁA Nr XLIV/348/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie-użytecznych w roku 2018.Obowiązujący
862018-02-09XLIV/347/18UCHWAŁA Nr XLIV/347/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 9 lutego 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa sołectwa Ruska WieśObowiązujący
872018-02-09XLIV/346/18UCHWAŁA Nr XLIV/346/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.Obowiązujący
882018-02-09XLIV/345/18UCHWAŁA Nr XLIV/345/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.Obowiązujący
892018-02-09XLIV/344/18Uchwała Nr XLIV/344/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie : ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Mrągowo. Obowiązujący
902018-02-09XLIV/343/2018Uchwała Nr XLIV/343/2018 Rady Gminy Mrągowo z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Użranki na lata 2018-2024 Obowiązujący
Strona 9 z 210