Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612018-03-22XLV/361/18Uchwała nr XLV/361/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 169041N na terenie Gminy MrągowoObowiązujący
622018-03-22XLV/360/18Uchwała Nr XLV/360/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zbycia mienia komunalnego.Obowiązujący
632018-03-22XLV/359/18Uchwała Nr XLV/359/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zamiany nieruchomości gruntowych. Obowiązujący
642018-03-22XLV/358/18Uchwała Nr XLV/358/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie : ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Mrągowo. Obowiązujący
652018-03-22XLV/357/18Uchwała nr XLV/357/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mrągowo w 2018 r.Obowiązujący
662018-03-22XLV/357/18Uchwała nr XLV/357/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mrągowo w 2018 r.Obowiązujący
672018-03-22XLV/356/2018Uchwała Nr XLV/356/2018 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 marca 2018r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Boże na lata 2018-2024Obowiązujący
682018-03-22XLV/355/18Uchwała Nr XLV/355/18 Rada Gminy Mrągowo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017Obowiązujący
692018-03-22XLV/354/18UCHWAŁA Nr XLV/354/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. Obowiązujący
702018-03-22XLV/353/18Uchwała nr XLV/353/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Mrągowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczychObowiązujący
Strona 7 z 210