Ogłoszono przez Marcin Banach

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI ORAZ LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY MRĄGOWO