Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
212018-05-30XLVIII/376/18Uchwała nr XLVIII/376/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.Obowiązujący
222018-05-30XLVIII/375/18Uchwała Nr XLVIII/375/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie : ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mrągowo. Obowiązujący
232018-05-30XLVIII/374/18Uchwała Nr XLVIII/374/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie : ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Mrągowo. Obowiązujący
242018-05-30XLVIII/373/18Uchwała Nr XLVIII/373/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: nabycia nieodpłatnie na rzecz Gminy Mrągowo nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie na cele infrastruktury wsi. Obowiązujący
252018-05-30XLVIII/372/18Uchwała Nr XLVIII/372/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie : zaliczenia do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 169007N na terenie Gminy Mrągowo. Obowiązujący
262018-05-30XLVIII/372/18Uchwała nr XLVIII/372/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 169007N na terenie Gminy MrągowoObowiązujący
272018-05-30XLVIII/371/18UCHWAŁA Nr XLVIII/371/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mrągowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2017 rok Obowiązujący
282018-05-30XLVIII/370/18Uchwała Nr XLVIII/370 Rady Gminy Mrągowo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok. Obowiązujący
292018-05-30386/18Zarządzenie Nr 386/18 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy MrągowoObowiązujący
302018-05-30385/18ZARZĄDZENIE Nr 385/18 WÓJTA GMINY MRĄGOWO z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie : powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosewie.Obowiązujący
Strona 3 z 210