Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
11Nieograniczony2018-01-262018-02-12Gmina Mrągowo: Ochrona różnorodności biologicznej w miejscowości Boże wraz z rewitalizacją eko-parku”. Unieważnione
12Nieograniczony2018-01-192018-02-02Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy MrągowoW trakcie
13Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-12-152017-12-28Gmina Mrągowo, 11-700 Mrągowo ul. Królewiecka 60a informuje, że są przyjmowane oferty: na świadczenie usług "Schronisko dla zwierząt - wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mrągowo".Rozstrzygnięte
14Nieograniczony2017-12-072017-12-18Zespół Obsługi Szkół Gminy Mrągowo: Dowożenie uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu gminy Mrągowo poprzez zakup biletów miesięcznych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Rozstrzygnięte
15Nieograniczony2017-11-292017-12-07 Gmina Mrągowo: „Schronisko dla zwierząt – wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mrągowo” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Unieważnione
16zgodne z art. 138o PZP2017-11-282017-12-06„Świadczenie usług pocztowych o wadze do i powyżej 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, jak również odbioru przesyłek z lokalizacji Zamawiającego przy ul. Królewieckiej 60A 11-700 Mrągowo”.Rozstrzygnięte
17Nieograniczony2017-11-172017-11-27Gmina Mrągowo: „Schronisko dla zwierząt – wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mrągowo”W trakcie
18Nieograniczony2017-10-262017-11-06 Gmina Mrągowo: „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrągowo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Rozstrzygnięte
19Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-10-242017-11-03OGŁOSZENIE Urząd Gminy Mrągowo informuje, że są przyjmowane oferty na: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gm. Mrągowo w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem gminny na dwie części.W trakcie
20Nieograniczony2017-10-192017-10-27 „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 977.366 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Mrągowo w 2017 roku”Rozstrzygnięte
Strona 2 z 6